Raad imod all Bekymring, Eller: En liden Tractat Om Sindets Fornøyelse, udi hvad Tilstand mand er : Meget beqvem udi disse onde og vanskelige Tider / Beskrevet paa Engelsk af Joseph Hal, fordum Biskop til Nortvig udi Engeland, Dennem til beste, paa Danske udsat, som søge ester den Jordiske Mangel og Timelig Bekymring ved Aandelige Trost at formilde, og Sindet at tilfreds stille. Bed og Tro. [Kopenhagen] : Villads Jersin, [ca. 1703]