Nieuwe-Kost, Of Verandering van Spys : Handelende van de Pelgrimagien, Beedevaarden, van het Vasten, van verscheide Geesten, als van Piertje Sand-Uyl, Arent en Hend. Bosman, verschijningen [...] / In een seer Oude Tyd, in de Vlaamsche Taale Beschreeven, en Naagelaaten onder den Naam van den Troost der Sielen in 't Vagevuur, door den Heer Columbanus Vrancx, Licentiaat in de Godheid; Mitsgaders Abt Van St. Pieters Klooster, geleegen digt by de Stad Gent. Leyden : DuVivie, 1727-