Kazániá Pokutne : Ktore Ná Pámiatke Swoim przed Cießynym Z Sercá kochánym bywßy Dźiatkom Kośćielnym Abo duchownym / Do Druku podat Sámuel Ludwik Zásádyus. W Brzegu : Tramp, 1730