Newton, John: Cardiphonia, Of Gemeenzaame Brieven, Meestal Geschreeven Aan Goodvruchtige Vrienden, Ter Hunne Aanmoediging En Bestuuring Op Den Weg Des Geloofs En Der [...] : Deel 2 / Door Johan Newton Predikant te Londen. Uit het Engelsch vertaald, door M. Van Werkhoven, En uitgegeeven met eene Voorreden, door Cornelis Brem. Amsterdam. Amsterdam : Bruyn, 1784
Inhalt