Weickhmann, Joachim Samuel: Procancellarivs Et Prodecanvs Ordinis Theologici In Academia Vitembergensi Ioachimvs Samvel Vveickhmann S. S. Theologiae Doctor Hvivs Professor Pvblicvs [...]. Vitembergae : Prelo Ephraim Gottlob Eichsfeldii, 1755