Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Nieuwe-Kost, Of Verandering van Spys : Handelende van de Pelgrimagien, Beedevaarden, van het Vasten, van verscheide Geesten, als van Piertje Sand-Uyl, Arent en Hend. Bosman, verschijningen van verscheide Menschen na hun Dood, Saamen Spraaken door den selven gehouden. Van Miraculen. En een wonderbaare Poenitentie voor de Sonden, &c. &c. En vervolgens veel Wonderbaare Geschiedenissen voorgevallen in 't Pausdom ; Met Figuren en Annotatien / In een seer Oude Tyd, in de Vlaamsche Taale Beschreeven, en Naagelaaten onder den Naam van den Troost der Sielen in 't Vagevuur, door den Heer Columbanus Vrancx, Licentiaat in de Godheid; Mitsgaders Abt Van St. Pieters Klooster, geleegen digt by de Stad Gent
VerfasserVrancx, Cornelius Columbanus
Verleger / DruckerVivié, Johannes
ErschienenLeyden : DuVivie, 1727-
Umfang
Anmerkung
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Gedrukt, Voor Reekening van den Uitgeever, En syn te bekoomen Te Leyden, By Johannes Du Vivie, Boekverkooper
SpracheNiederländisch
Online-Ausgabe
Halle, Saale : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2010
URNurn:nbn:de:gbv:3:3-4655 
Bände
Links
Nachweis
Klassifikation