Titelaufnahme

Titel
Phytophthora på ædelgran (Abies spp.) / JKI, Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants ; Venche Talgø/Gary Chastagner
VerfasserTalgø, Venche ; Chastagner, Gary
KörperschaftJulius Kühn-Institut
ErschienenQuedlinburg : Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants, [2013]
Umfang1 Online-Ressource (10 Seiten = 2,42 MB) : Illustrationen
SpracheDänisch
SerieJKI data sheets, plant diseases and diagnosis ; 2013, 92
URNurn:nbn:de:gbv:3:2-70472 
Zugriffsbeschränkung
 Das Dokument ist frei verfügbar
Dateien
Phytophthora på ædelgran (Abies spp.) [2.42 mb]
Links
Nachweis
Klassifikation
Zusammenfassung

Omkring 50 arter hører til slægten Abies, og de er hovedsagelig hjemmehørende i de tempererede regioner på den nordlige halvkugle (http://www.discoverlife.org). De spiller en meget vigtig miljømæssig rolle i disse regioner. Adskillige arter er også vigtige for tømmerproduktionen uden for deres oprindelsessted. Andre arter er yderst værdsatte som prydtræer i landskabsbeplantninger. På grund af deres naturlige kegleform, farve og stærke grene til at bære udsmykninger er ædelgran også velegnet som juletræ og til produktion af pyntegran. Dette gælder især arter med god holdbarhed af nålene efter høst. I Europa er nordmannsgran den mest brugte art til juletræ, mens det i USA er frasergran (Abies fraseri) og sølvædelgran (nobilisgran) (Abies procera) som dominerer. Andre arter af ædelgran, som anvendes til juletræsproduktionen, er balsamædelgran (A. balsamea), kæmpegran (A. grandis), koreaædelgran (Abies koreana), sibirisk ædelgran (A. sibirica), klippeædelgran (A. lasiocarpa), tyrkisk ædelgran (A. bornmuelleriana) og langnålet ædelgran (A. concolor). Sølvædelgran er den mest brugte art til produktion af pyntegran både i Europa og USA.