Titelaufnahme

Titel
Phytophthora na orehih Juglans spp. / JKI, Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants ; Alessandra Belisario/Massimo Galli
VerfasserBelisario, Alessandra ; Galli, Massimo
KörperschaftJulius Kühn-Institut
ErschienenQuedlinburg : Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants, [2013]
Umfang1 Online-Ressource (10 Seiten = 2,78 MB) : Illustrationen
SpracheSlowenisch
SerieJKI data sheets, plant diseases and diagnosis ; 2013, 39
URNurn:nbn:de:gbv:3:2-70974 
Zugriffsbeschränkung
 Das Dokument ist frei verfügbar
Dateien
Phytophthora na orehih Juglans spp. [2.78 mb]
Links
Nachweis
Klassifikation
Keywords
Rod Juglans obsega okoli 21 vrst ki so razširjene v Severni in Južni Ameriki Evropi in Aziji (http://www.discoverlife.org). Pet vrst zastopa tri glavne skupine orehov: J. hindsii in J. nigra ki izvirata iz Severne Amerike sta predstavnika črnih orehov J. mandshurica in J. sieboldiana izvirata iz Azije in zastopata t. i. ‘Asian butternuts’ J. regia navadni ali evropski (perzijski) oreh pa se uvršča v azijsko-evropsko skupino. J. regia je v svetovnem merilu najbolj razširjena vrsta orehov. Gojijo ga predvsem kot sadno drevo cenjen pa je tudi orehov les. Območje naravne razširjenosti navadnega oreha se razteza od Azije do predelov vzhodne Evrope (Balkan in Karpati). Zaradi škodljivcev in bolezni propade letno prek 10% pridelka orehov. Za zatiranje škodljivih organizmov marsikdaj nimamo primernih kemičnih sredstev ali pa so premalo učinkovita. V vseh večjih pridelovalnih območjih orehov v Evropi in Ameriki nastajajo zaradi trohnobe korenin in koreninskega vratu ki ju povzročajo patogeni iz rodu Phytophthora vse večje izgube. Pojav in jakost bolezni sta tesno povezana s talno vlago. Pri nekaterih podlagah (npr. J. regia) ima trajanje zasičenosti tal z vodo velik vpliv na trohnobo korenin in koreninskega vratu saj obseg in jakost bolezni izrazito naraščata s trajanjem zasičenosti tal z vodo.