Titelaufnahme

Titel
Prilagajanje podnebnim spremembam : dobre prakse s področja sodelovanja v Alpskem prostoru / izdajatelj: Zvezna agencija za okolje in prostor, strokovno področje I 1.6 KomPass – podnebne spremembe in prilagajanje nanje ; avtorice in avtorji: Andrej Lange, Maria von Mach, Andreas Vetter
VerfasserLange, Andrej ; Mach, Maria von ; Vetter, Andreas
KörperschaftDeutschland
ErschienenDessau-Roßlau : Zvezna agencija za okolje in prostor, april 2019
Ausgabe
Stanje: april 2019
Umfang1 Online-Ressource (66 Seiten, 4,4 MB) : Illustrationen, Karte
SpracheSlowenisch
URNurn:nbn:de:gbv:3:2-108119 
Zugriffsbeschränkung
 Das Dokument ist frei verfügbar
Dateien
Prilagajanje podnebnim spremembam [4.4 mb]
Links
Nachweis
Klassifikation
Keywords
Ta brošura predstavlja primere dobrih praks sodelovanja pri prilagajanju podnebnim spremembam v Alpskem prostoru. Namenjena je predvsem zainteresiranim akterjem iz javne uprave in organizacijam civilne družbe zlasti na lokalni in regionalni ravni. Primeri naj bi navdihnili zasnovo in izvajanje različnih oblik sodelovanja in ponudili namige za uspešno izvajanje. V publikaciji so predstavljeni rezultati projekta „GoApply – Multidimensional Governance of Climate Change Adaptation in Policy Making and Practice“ ki ga podpira EU program Območje Alp.