Titelaufnahme

Titel
Metodologiya obespecheniya bezopasnosti khvostokhranilishch / ot Gerkhard Vinkel'mann-Oey (Nemetskoye agentstvo po okhrane okruzhayushchey sredy, Dessau-Rosslau), Aleksandra Ridl' (OO "Platforma ustoychivogo razvitiya", Dnepr), Ferents Maday (Universitet Mishkol'tsa, Mishkol'ts), Adam Kovach (Mezhdunarodnaya komissiya po zashchite reki Dunay, Vena) ; ot imeni Nemetskogo agentstva po okruzhayushchey srede
Методология обеспечения безопасности хвостохранилищ / от Герхард Винкельманн-Оэй (Немецкое агентство по охране окружающей среды, Дессау-Росслау), Александра Ридль (ОО «Платформа устойчивого развития», Днепр), Ференц Мадай (Университет Мишкольца, Мишкольц), Адам Ковач (Международная комиссия по защите реки Дунай, Вена) ; От имени Немецкого агентства по окружающей среде
VerfasserWinkelmann-Oei, Gerhard ; Riedl, Oleksandra ; Mádai, Ferenc ; Kovacs, Adam
KörperschaftDeutschland
ErschienenDessau-Roßlau : Umweltbundesamt, September 2023
Umfang1 Online-Ressource (92 Seiten, 2 MB) : Illustrationen, Diagramme
Anmerkung
Report completed in: December 2021
Literaturverzeichnis: Seite 59-62
In kyrillischer Schrift
SpracheRussisch
SerieTexte ; 2023, 115
URNurn:nbn:de:gbv:3:2-1062326 
Zugriffsbeschränkung
 Das Dokument ist frei verfügbar
Dateien
Metodologiya obespecheniya bezopasnosti khvostokhranilishch [2 mb]
Links
Nachweis
Klassifikation
Keywords
Metodologiya bezopasnosti khvostokhranilishch glavnym obrazom osnovana na trebovaniyakh i printsipakh provozglashennykh v «Rukovodyashchikh printsipakh i nadlezhashchikh praktikakh obespecheniya ekspluatatsionnoy bezopasnosti khvostokhranilishch» odobrennykh na Konferentsii Storon Konventsii YEEK OON o transgranichnom vozdeystvii promyshlennykh avariy a takzhe drugikh sopostavimykh mezhdunarodnykh standartakh khvostokhranilishch. Metodologiya bezopasnosti khvostokhranilishch yavlyayetsya moshchnym instrumentom dlya protsessa garmonizatsii tekhnicheskikh standartov dlya vsego zhiznennogo tsikla khvostokhranilishch vo vsem regione YEEK OON. Metodologiya bezopasnosti khvostokhranilishch sostoit iz kontrol'nogo spiska dlya proverki fakticheskoy situatsii bezopasnosti khvostokhranilishch i indeksov opasnosti i riska khvostokhranilishcha (IOKH ili IRKH) dlya otsenki khvostokhranilishch na regional'noy natsional'noy i mezhdunarodnoy osnove.
Keywords (Englisch)
Методология безопасности хвостохранилищ главным образом основана на требованиях и принципах провозглашенных в «Руководящих принципах и надлежащих практиках обеспечения эксплуатационной безопасности хвостохранилищ» одобренных на Конференции Сторон Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий а также других сопоставимых международных стандартах хвостохранилищ. Методология безопасности хвостохранилищ является мощным инструментом для процесса гармонизации технических стандартов для всего жизненного цикла хвостохранилищ во всем регионе ЕЭК ООН. Методология безопасности хвостохранилищ состоит из контрольного списка для проверки фактической ситуации безопасности хвостохранилищ и индексов опасности и риска хвостохранилища (ИОХ или ИРХ) для оценки хвостохранилищ на региональной национальной и международной основе.